English version     Polska wersja

Przetwarzanie danych osobowych w Chemar Rurociągi Sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Chemar Rurociągi Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności oraz poszanowania Twoich danych osobowych.

Każdy użytkownik ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania. Nasza strona internetowa nie używa plików cookies. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały pogrupowane na obszary, aby ułatwić odnalezienie dokumentów adresowanych do poszczególnych grup osób, których dane przetwarzamy jako administrator.

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108