English version     Polska wersja

Prosimy o pozostawienie danych osobowych i kontaktowych (adres lub telefon lub e-mail) w celu odesłania odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy:
Telefon kontaktowy:
E-mail kontaktowy:

Preferencje zawodowe

Preferowany dział:
CV (*.doc, *.rtf, *.pdf): *
List motywacyjny (*.doc, *.rtf, *.pdf):
Foto (*.jpg):
Informacje dodatkowe:
* pole obowiązkowe

.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów prowadzonych przez Chemar Rurociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych w Chemar Rurociągi Sp. z o.o. 

 

CHEMAR RUROCIĄGI Spółka z o. o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 413 675 800, kom. +48 782 110 108